Ειδική Διαπαιδαγώγηση

Το πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης οργανώνεται από ειδικό παιδαγωγό και έχει στόχο τη διάγνωση και αντιμετώπιση των δυσκολιών που επηρεάζουν τη μάθηση.

Για τον λόγο αυτό παιδιά διαγνωσμένα με ποικίλες διαταραχές είναι δυνατόν να παρουσιάζουν:

Δυσλεξία (δυσκολίες στην ανάγνωση)

Δυσαριθμησία (δυσκολίες στην αναγνώριση των αριθμών και στην εκτέλεση των αριθμητικών πράξεων)

Δυσορθογραφία (δυσκολία στην εκμάθηση και την απομνημόνευση των κανόνων ορθογραφίας)

Δυσγραφία (δυσκολίες στη γραφή)

Δυσκολία στην κατανόηση και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου

Δυσκολία στην τήρηση προγράμματος μελέτης

Γνωστικές διεργασίες (προσοχή, συγκέντρωση, μνήμη)

Δυσκολία στην ανάπτυξη κειμένου (γραπτή περιγραφή και αφήγηση)