Η επιστήμη της εργοθεραπείας στοχεύει στη λειτουργικότητα και την προσαρμοστικότητα του ατόμου και για τον λόγο αυτό καλύπτει ένα εύρος δυσκολιών που σχετίζονται με ποικίλες νευροαναπτυξιακές διαταραχές (ΔΕΠ-Υ, αυτισμός, δυσπραξία, νοητική καθυστέρηση, λοιπά σύνδρομα)

Δυσκολία στην ακουστική και οπτική διάκριση, αντίληψη και επεξεργασία, καθώς και στην εργαζόμενη μνήμη

Δυσκολία στην εκτέλεση δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής, της αυτοϋπηρέτησης και της κοινωνικοποίησης

Αισθητηριακές δυσκολίες (υπερευαισθησία, υποευαισθησία ή αναζήτηση ερεθισμάτων)

Επιλεκτικότητα στη σίτιση που σχετίζεται με αισθητηριακές δυσκολίες, ακαμψία σκέψης και κινητικές δυσκολίες

Παρόρμηση, διάσπαση προσοχής – ελλιπής συγκέντρωση συνοδευόμενη, ή μη, από υπερκινητικότητα

Αδρή κινητικότητα: στασικός έλεγχος, ισορροπία, αμφίπλευρος συντονισμός

Πραξιακός μηχανισμός: σύλληψη ιδέας, οργάνωση κίνησης - κινητικός σχεδιασμός και εκτέλεση – κατασκευαστική πράξη

Δυσκολίες στην οφθαλμοκίνηση και τον οπτικοκινητικό συντονισμό

Λεπτή κινητικότητα - Γραφοκινητικές δυσκολίες: δυσκολία στον χειρισμό εργαλείων – μικρών αντικειμένων - δυσκολία στον χειρισμό του εργαλείου γραφής

Το παιδί μέσα από την αισθητηριακή ολοκλήρωση εκπαιδεύεται και αναπτύσσει τις κινητικές, αντιληπτικές και γνωστικές του δεξιότητες με παιγνιώδη τρόπο, με βάση την ισορροπία των λειτουργιών του νευρικού συστήματος (ρύθμιση).