Η λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την πρόληψη, την αξιολόγηση, τη διάγνωση και τη θεραπεία των διαταραχών σίτισης – κατάποσης, λόγου και ομιλίας, φωνής και επικοινωνίας.

Οι συχνότερες δυσκολίες που καλείται να αντιμετωπίσει ο λογοθεραπευτής που ασχολείται με τις νευροαναπτυξιακές διαταραχές (ΔΕΠ-Υ, αυτισμός, δυσπραξία, νοητική καθυστέρηση, λοιπά σύνδρομα) αφορούν:

Τη σίτιση (επιλεκτικότητα στις τροφές, μάσηση, κατάποση)

Τη λειτουργικότητα της επικοινωνίας και τις κοινωνικές δεξιότητες

Την ομιλία – διαταραχές φώνησης, ροής και άρθρωσης

Τον στοματοπροσωπικό μηχανισμό, μυολειτουργικές δεξιότητες και αισθητηριακές δυσκολίες προσώπου - στόματος

Τις γνωστικές και επιτελικές λειτουργίες (προσοχή, συγκέντρωση, μνήμη, οργάνωση σκέψης, οπτική και ακουστική αντίληψη και επεξεργασία, λογικές διεργασίες, Κεντρική Συνοχή, ευελιξία σκέψης, επίλυση προβλήματος, ιδεασμός, Θεωρία του Νου, Θεωρία Συσχέτισης)

Το έργο του λογοθεραπευτή μπορεί να ξεκινήσει ήδη από τη βρεφική ηλικία με στόχο την πρώιμη και έγκαιρη παρέμβαση που είναι εφικτή χάρις στη νευροπλαστικότητα του εγκεφάλου