Ομάδες αισθητηριακού παιχνιδιού

Με τον όρο Messy Play εννοούμε το αισθητηριακό παιχνίδι που λερώνει και επιτυγχάνεται μέσω εμπλοκής του παιδιού σε υλικά διαφορετικής υφής (π.χ αφρός, ζελέ, πολύχρωμες τέμπερες, νερό, σοκολάτα, ρύζι, μακαρόνια, όσπρια, άμμος και φυσικά υλικά όπως κουκουνάρια, χώμα, φύλλα, ξύλα και πολλά άλλα). Μέσω της εμπλοκής αυτής, το παιδί ξεκινά ένα ταξίδι ανακάλυψης και επεξεργασίας αφενός του περιβάλλοντός του και αφετέρου του ίδιου του του εαυτού. Επιπλέον, αισθάνεται ελεύθερο και δημιουργικό μέσα σε ένα πολυαισθητηριακό αλλά ασφαλές περιβάλλον, όπου έρχεται σε επαφή με τα συναισθήματά του.

Ποια είναι τα αναπτυξιακά οφέλη του Messy Play;

Τα παιδιά, μέσω της έμφυτης περιέργειας και της παρόρμησής τους, εκτίθενται δημιουργικά και έρχονται σε επαφή με διάφορα αισθητηριακά περιβάλλοντα, ενισχύοντας εμμέσως δεξιότητες, που σχετίζονται με την αναπτυξιακή, τη συναισθηματική και τη γνωστικοαντιληπτική τους εξέλιξη. Επίσης, καλλιεργείται η φαντασία, η επικοινωνιακή αλληλεπίδραση και η υγιής σύνδεση με συνομηλίκους τους. Ως εκ τούτου, μέσα από αυτό το παιχνίδι που λερώνει, κατά τη διάρκεια του οποίου μπορεί να επικρατεί ένα μικρό «χάος», τα παιδιά αποκτούν δεξιότητες, ιδιαίτερα σημαντικές τόσο για την αναπτυξιακή τους πορεία, όσο και την συναισθηματική τους καλλιέργεια.

Ποιοι είναι οι τομείς των δεξιοτήτων που δουλεύονται στο messy play;

Αισθητηριακός τομέας – έτσι ώστε να ενισχύεται η αισθητηριακή επεξεργασία και ρύθμιση των παιδιών

Γνωστικοαντιληπτικός τομέας – ενισχύονται η ακουστική και οπτική αντίληψη και επεξεργασία, η μνήμη, η προσοχή – συγκέντρωση, η οργάνωση, η ευελιξία σκέψης, η επίλυση προβλήματος και ο ιδεασμός (η σύλληψη και ο σχεδιασμός νέων ιδεών για παιχνίδι)

Κινητικός τομέας – έτσι ώστε να βελτιώνεται ο αδρός και λεπτός κινητικός συντονισμός

Γλωσσικός – Επικοινωνιακός τομέας – προωθούνται οι εκφραστικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, οι δεξιότητες διαλόγου και η πρωτοβουλία για επικοινωνία

Προμαθηματικές έννοιες (ποσότητες, μεγέθη, χρονική διαδοχή)

Ψυχοκοινωνικός τομέας – το αισθητηριακό παιχνίδι μπλέκεται με το συνεργατικό, το συμβολικό και το παιχνίδι ρόλων, έτσι ώστε να προάγεται η συναισθηματική ρύθμιση, η ενσυναίσθηση και οι κοινωνικές δεξιότητες.

Επομένως, τα ομαδικά προγράμματα messy play χρησιμοποιούν την πλαστικότητα του εγκεφάλου των παιδιών σε αυτή την ηλικία και παρέχουν πληθώρα αισθητηριακών ερεθισμάτων, τα οποία συμβάλλουν στην υγιή αναπτυξιακή πορεία τους σε όλους τους τομείς που προαναφέρθηκαν.