Ομάδες κοινωνικοποίησης

 
Οι ομάδες κοινωνικοποίησης δημιουργούνται από τον παιδοψυχολόγο και απευθύνονται σε παιδιά που δυσκολεύονται να ενταχθούν μέσα στην ομάδα είτε στο σχολείο ή σε άλλες εξωσχολικές δραστηριότητες.

Σε αυτές εντάσσονται παιδιά με :

  • Χαμηλή αυτοπεποίθηση – εικόνα εαυτού
  • Αδυναμία στη σύναψη κοινωνικών σχέσεων
  • Δυσκολία στην τήρηση κανόνων λειτουργικής κοινωνικής συμπεριφοράς και επικοινωνίας
  • Επιθετική συμπεριφορά, εξάρσεις θυμού αδυναμία στη διαχείριση του συναισθήματος
  • Συναισθηματικές δυσκολίες
  • Άγχος για την κοινωνική συναναστροφή