Ομάδες κοινωνικοποίησης

Οι ομάδες κοινωνικοποίησης οργανώνονται από ψυχολόγο ή λογοθεραπευτή και απευθύνονται σε παιδιά που δυσκολεύονται να ενταχθούν μέσα στην ομάδα – είτε στο σχολείο, είτε σε άλλες εξωσχολικές δραστηριότητες.

Σε αυτές εντάσσονται παιδιά με:

Χαμηλή αυτοπεποίθηση – εικόνα εαυτού

Άγχος για την κοινωνική συναναστροφή

Δυσλειτουργικές συμπεριφορές - αδυναμία στη διαχείριση του συναισθήματος

Χαμηλή ανοχή στη ματαίωση - ήττα

Δυσκολία στην έκφραση και την οργάνωση της ομιλίας

Συναισθηματικές δυσκολίες

Αδυναμία ή ελλείμματα στη σύναψη κοινωνικών σχέσεων

Ελλείμματα σε κοινωνικές δεξιότητες

Επικοινωνιακές δυσκολίες