Ομαδικά Προγράμματα

Ομάδες κοινωνικοποίησης

Οι ομάδες κοινωνικοποίησης απευθύνονται σε παιδιά που δυσκολεύονται να ενταχθούν μέσα στην ομάδα είτε στο σχολείο ή σε άλλες εξωσχολικές δραστηριότητες.

Ομάδες Γνωσιακού Συμπεριφορικού Δράματος (CBD)

Η μέθοδος του προγράμματος CBD είναι ιδιαίτερα εποικοδομητική για όλα τα παιδιά τυπικής και μη τυπικής ανάπτυξης.

Ομάδες αισθητηριακού παιχνιδιού

Το αισθητηριακό παιχνίδι επιτυγχάνεται μέσω εμπλοκής του παιδιού σε υλικά διαφορετικής υφής, μέσω των οποίων ξεκινά ένα ταξίδι ανακάλυψης.

Εξωτερικά προγράμματα

Ειδικά προγράμματα για παιδιά που αντιμετωπίζουν διάφορες δυσκολίες και πραγματοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους.