Ψυχοθεραπεία παιδιού – εφήβου

Ψυχοθεραπεία παιδιού – εφήβου

Στόχος μας στην ψυχοθεραπεία του παιδιού είναι να το βοηθήσουμε να αντιληφθεί τα συναισθήματά του και να μπορέσει να τα επικοινωνήσει με εποικοδομητικό τρόπο. Ο ψυχοθεραπευτής χρησιμοποιεί ποικίλες μεθόδους (λεκτικές και μη λεκτικές μεθόδους, παιχνίδι, θέατρο, εικαστικά κ.α), έτσι ώστε το παιδί να νιώσει άνετα και να μοιραστεί τις εμπειρίες του και τις σκέψεις του. Ακολουθώντας τον ρυθμό του παιδιού το βοηθάμε να τακτοποιεί σκέψεις και συναισθήματα που το αναστατώνουν, να γνωρίζει τον εαυτό του και σταδιακά να ομαλοποιείται ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνεί και σχετίζεται με τους γύρω του.
Επιπλέον, η εφηβεία όντας ίσως το πιο απότομα μεταβατικό στάδιο στην εξελικτική πορεία του ατόμου, είναι η φάση αυτή της ζωής μας, κατά την οποία συντελούνται οι μεγαλύτερες αλλαγές στο άτομο σε όλα τα επίπεδα (σωματικό, συναισθηματικό, κοινωνικό, διαπροσωπικό). Μέσα στο θεραπευτικό πλαίσιο ο έφηβος έχει την ευκαιρία να αναδιοργανώσει, να επικοινωνήσει και να διαπραγματευτεί όλα τα θέματα που τον απασχολούν. Παράλληλα του δίνεται η δυνατότητα να επεξεργαστεί τις δυσκολίες της παιδικής του ηλικίας αλλά και να προετοιμαστεί για τον καινούργιο του ρόλο ως ενήλικας

Η θεραπεία των εφήβων χρησιμοποιεί ως κύριο εργαλείο τον λόγο, καθώς στην έφηβη ζωή τους έχουν αναπτύξει πλήρως και λειτουργικά το επικοινωνιακό τους δυναμικό, χωρίς ωστόσο αυτό να αποκλείει τη χρήση και άλλων εναλλακτικών μεθόδων (εικαστικές τέχνες, παιχνίδι ρόλων, θέατρο κλπ). Είναι καλό η θεραπευτική παρέμβαση να χτίζεται μαζί με τον ίδιο τον έφηβο και να τηρούνται όλοι οι κανόνες δεοντολογίας που διέπουν την θεραπεία των ενηλίκων (θεραπευτικό συμβόλαιο, απόρρητο πληροφοριών.)

Ψυχοεκπαίδευση παιδιών – εφήβων με νευροαναπτυξιακές διαταραχές (ψυχοπαιδαγωγικό πρόγραμμα)

Η ψυχοεκπαίδευση έχει ως στόχο να βοηθήσει το παιδί ή τον έφηβο να γνωρίσει τον εαυτό του, τις δεξιότητες και τις δυσκολίες του, καθώς και να μάθει να αναγνωρίζει και να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του. Επιπλέον, στόχο έχει να εξοπλίσει το παιδί ή τον έφηβο με εκείνα τα εφόδια που θα του επιτρέψουν να αντιλαμβάνεται τις σκέψεις, τις προθέσεις, τα συναισθήματα και τα κίνητρα των άλλων. Με αυτόν τον τρόπο θα εξασκηθεί ώστε να αναλύει κοινωνικές καταστάσεις και να επιλύει κοινωνικά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν με τον πλέον ανακουφιστικό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις δικές του ανάγκες όσο και τις ανάγκες των άλλων (ενσυναίσθηση).