Ψυχοεκπαίδευση – Συμβουλευτική γονέων

Το οικογενειακό πλαίσιο αποτελεί ενδεχομένως ένα από τα πιο πολυσύνθετα συστήματα αλλά και πυλώνα της κοινωνίας μας. Είναι το πρώτο πλαίσιο μέσα στο οποίο αρχικά ως παιδιά μεγαλώνουμε, αλλά και αργότερα το πλαίσιο που οι ίδιοι θα δημιουργήσουμε κάνοντας δική μας οικογένεια. Ωστόσο, δυσκολίες και αντιξοότητες που συχνά προκύπτουν, δυσχεραίνουν αυτή τη διαδικασία. Συνεπώς, η συμβουλευτική γονέων μπορεί να αποτελέσει την πυξίδα του γονέα στην προσπάθειά του να κατανοήσει και να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που παρουσιάζει το παιδί στη συμπεριφορά ή την εκπαίδευση.

Η ψυχοεκπαίδευση γονέων παιδιών με νευροαναπτυξιακές διαταραχές είναι μία αμφίδρομη διαδικασία μεταξύ του ψυχολόγου και των γονέων, καθώς η πορεία της καθορίζεται από τις πληροφορίες και τις δυσκολίες που φέρνουν οι ίδιοι οι γονείς, οι οποίοι γνωρίζουν τα παιδιά τους καλύτερα από τον καθένα. Οι τομείς που συνήθως προσεγγίζονται κατά τη διάρκεια του προγράμματος, είναι οι παρακάτω:

Ανάπτυξη της κοινωνικότητας του παιδιού – εφήβου

Εκτέλεση καθημερινής ρουτίνας – βιολογικές ανάγκες – αυτοϋπηρέτηση (ύπνος, φαγητό, προσωπική υγιεινή, μελέτη)

Ενδυνάμωση του γονεϊκού ρόλου της επικοινωνίας

Εκπαίδευση όσον αφορά τις αισθητηριακές ανάγκες - Εφαρμογή της αισθητηριακής δίαιτας και των οδηγιών των θεραπευτών στο σπίτι

Αποτελεσματική διαχείριση δυσλειτουργικών συμπεριφορών (tantrum, meltdown) στο σπίτι αλλά και στις εξόδους της οικογένειας