Λογοθεραπεία

Η λογοθεραπεία στοχεύει στην αξιολόγηση, διάγνωση και αποκατάσταση της δυσκολίας την κατανόηση και έκφραση του λόγου και της επικοινωνίας.

Ψυχολογική υποστήριξη παιδιού και εφήβου

Η ψυχολογική υποστήριξη της οικογένειας έχει ως σκοπό να ομαλοποιήσει και να ενδυναμώσει τις σχέσεις των μελών της και να θωρακίσει τον θεσμό της οικογένειας.

Εργοθεραπεία

Η εργοθεραπεία έχει σκοπό, τη βελτίωση των συνθηκών της ζωής του ατόμου και την λειτουργικότερη αλληλεπίδρασή του με το περιβάλλον του.

Συμβουλευτική Γονέων

Η συμβουλευτική γονέων βοηθά τους γονείς να κατανοήσουν και να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που παρουσιάζει το παιδί στη συμπεριφορά ή την εκπαίδευση.

Ειδική Διαπαιδαγώγηση

Το πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης έχει στόχο τη διάγνωση και αντιμετώπιση των δυσκολιών που επηρεάζουν τη μάθηση.

Ομαδικά Προγράμματα

Οι ομάδες κοινωνικοποίησης απευθύνονται σε παιδιά που δυσκολεύονται να ενταχθούν μέσα στην ομάδα είτε στο σχολείο ή σε άλλες εξωσχολικές δραστηριότητες.